Ι. ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΙΜΕ - ΕΠΕ
ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΣΙΩΚΟΥ 24 - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ
Α.Φ.Μ.:095737449 - Δ.Ο.Υ.: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΤΗΛ.:210.5154733
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
   
   
   
   
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2013
Ι.ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΙΜΕ - ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31.12.2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2016
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31.12.2016